Onursal Başkan
Prof. Dr. Güner DAĞLI
SANKO Üniversitesi Rektör Vekili
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Eyüp İlker SAYGILI
Kongre Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Zafer ÇETİN
Kongre Sekreterliği
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ÇÖRT
Yrd. Doç. Dr. Necla BENLİER
Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. E. İlker SAYGILI Doç. Dr. Zafer ÇETİN
Yrd. Doç. Dr. Necla BENLİER
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ÇÖRT
Arş. Gör. Ayşenur SARI
Öğr. Gör. Deniz MIHÇIOĞLU
SANKO Üniversitesi Etkinlik Düzenleme Komitesi
Prof. Dr. Can Polat EYİGÜN (Tabi Üye) Dr. Yusuf Ziya YILDIRIM (Tabi Üye)
Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU (Tabi Üye) Prof. Dr. Salih Murat AKKIN (Tabi Üye)
Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR (Tabi Üye)  Prof. Dr. Ayşen BAYRAM (Tabi Üye) 
Ebru YAPAN (Tabi Üye)
Lab. Sor. Nilay UÇAR (Tabi Üye)
Funda Esin FAKILI (Tabi Üye)Tarkan YILDIRIM (Tabi Üye)
Eda ÖĞÜT (Tabi Üye) 

Uluslararası Bilimsel Kurul
Prof. Dr. Aldo TOMASI
(Universita Degli Modena Departmant of Diagnosis Medicine)
Prof. Dr. Biaoyang LIN
(University of Washington, Seattle, Washington, USA and Systems Biology Division, Zhejiang-California International Nanosystems Institute (ZCNI) of Zhejiang University, Hangzhou, China)
Prof. Dr.Carla FERRERI
(National Research Council of Italy (CNR) The Institute of Organic Synthesis and Photoreactivity (ISOF))
Prof. Dr. Collet DANDARA
(University of Cape Town, Cape Town, South Africa)
Prof. Dr. Chryssostomos CHATGILIALOGLU
(National Centre of Scientific Research "Demokritos", Athens, Greece Institute of Nanoscience and Nanotechnology)
Prof. Dr. Collet DANDARA
(University of Cape Town, Cape Town, South Africa)
Prof. Dr. Mehmet Vural ÖZDEMİR
(Editör - OMICS; A Journal of Integrative Bıology)
Prof. Dr. Wei WANG
(Edith Cowan University, Perth, Australia)
Assoc. Prof. Dr. Alexandros GEORGAKILAS
(National Technical University of Athens DNA Damage and Repair Laboratory)
Assoc. Prof. Dr. Sanjeeva SRIVASTAVA
(Proteomics Laboratory, Indian Institute of Technology Bombay (IITB), Mumbai, India)
Dr. Ahmed RATTANI
(Harvard Medical School Mount Auburn Hospital)
Dr. Alexander BORDA-RODRIGUEZ
(Open University, United Kingdom)
Dr. Farah HUZAIR
(School of Social and Political Science, The University of Edinburg, United Kingdom)
Dr. Rita PODZUNA
(SCHÖDINGER SCHÖDINGER GERMANY)
Dr. Samir SOFTİC
(Harvard Medical School Boston Children’s Hospital)
Dr. Zacharenia NIKITAKI
(National Technical University of Athens DNA Damage and Repair Laboratory)

Ulusal Bilimsel Kurul
Prof. Dr. Ayhan DEVİREN
(İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Burhan ATEŞ
(İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü)
Prof. Dr. Belgin SÜSLEYİCİ
(DUMAN Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü)
Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK
(Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü)
Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Engin ULUKAYA
(İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Nezih HEKİM
(Biruni Üniversitesi Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü)
Prof. Dr. Haydar BAĞIŞ
(Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı)
Prof. Dr. İlhan ONARAN
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı)
Prof. Dr. İsmet YILMAZ
(İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü)
Prof. Dr. Kadir BATCIOĞLU
(İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK SEZGİN
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Müjgan CENGİZ
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Turgut ULUTİN
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Muradiye NACAK
(Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Mehtap ÖZKUR
(Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı)
Prof. Dr. İlhan ONARAN
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Sibel GÜRÜN
(Uludağ Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Sibel BERKER KARAÜZÜM
(Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Tomris ÖZBEN
(Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Serdar DURDAĞI
(Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Fatma KAYA DAĞISTANLI
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Selin SAYIN
(İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi)
Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK
(Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü)
Doç. Dr. Meral YÜKSEL
(Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Muhammed KARAMAN
(Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Şule BEYHAN ÖZDAŞ
(İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik)
Yrd. Doç. Dr. Burak ÖNAL
(İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı)
Yrd. Doç. Dr. Oktay İ. KAPLAN
(Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı)
Yrd. Doç. Dr. Abdulilah ECE
(Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
Dr. Furkan BURAK
(Harvard Medical School Mount Auburn Hospital)
Dr. Mehmet Şerif CANSEVER
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı)

Copyright © 2015 Tıpta İnovasyon Buluşmaları