Duyurular
 • Bildiri gönderimi ve erken kayıt için son güncel tarih 21 Nisan 2017
 • /
 • Kongre Fotoğrafları
 • /
 • Kongremizde; Alanında en iyi bir sözlü bildiriye: Sözlü Bildiri Ödülü
 • /
 • Alanında en iyi üç postere ise: Poster Ödülleri verilecektir.

TIPTA İNOVASYON BULUŞMALARI 3

11 - 13 Mayıs 2017, GAZİANTEP

Kongre katılımcıları sunumlarını hakemli değerlendirme ve olası yayın için SCI endeksli OMICS: A Journal of Integrative Biology (OMICS JIB) dergisine gönderebilirler.

OMICS JIB New York A.B.D. merkezli, sistem biyolojisi ve medikal inovasyon - toplum bütünleşmesi odaklı, 170 ülkede dağılımı olan uluslararası disiplinlerarası bilimsel dergidir(www.liebertpub.com/omi).

İlgilenen katılımcılar sunumlarının 250 kelimelik özetini, makale tipi (derleme, yorum veya orjinal çalışma), yazı başlıki ortak yazar isimleri ve kurumsal iletişim bilgilerini de içerecek şekilde editöre gönderebilirler. Önerilen makale gerekçesi, çalışma metodu ve bulguların geniş biyolojik, medikal, etiksel ve toplumsal önemi de belirtilmelidir.

OMICS JIB sadece dergi misyonu ve içeriği ile direk olarak örtüşen, bilimsel ve etiksel olarak en üst %10'luk dilimde olan çalışma ve analizleri, uluslararası hakem ve editör ekibinin değerlendirmesine bağlı olarak yayın yapmaktadır.

Dergi Editör E-Posta: Prof. Vural ÖZDEMİR, OJIB@liebertpub.com; vural.ozdemir@alumni.utoronto.ca, New York, A.B.D

1.Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak 2 ayrı dilde hazırlanmalıdır.

2. Özetler bir bilimsel yayının bölümlerini (amaç, yöntem, bulgular ve tartışma) içermelidir.

3. Bildiri özetlerinin kelime sayısı maksimum 250 olmalı, Microsoft Word programında, sağ, sol, alt ve üstten 2,5 cm boşluk bırakılarak, 12 punto Times New Roman yazı tipi ve tek satır aralığı kullanılarak hazırlanmalıdır.

4. Birinci satıra büyük harfler ile çalışmanın başlığı, ikinci satıra ise yazarların ad ve soyadları unvan belirtilmeden açık olarak yazılmalı.

5. Yazarların adlarının ilk harfleri ve soyadlarının tümü büyük harf olmalı, bildiriyi sunacak yazarın adının altı çizilmelidir.

6. Yazar isimlerinin altına yazarların kurumları ve adresleri yazılmalıdır. Yazar kurumlarının sırası numerik olarak yapılmalıdır.

7. Tüm metin sağa ve sola dayalı şekilde yazılmalı, paragraf başlarında soldan girinti olmamalıdır. Paragraf aralarında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

8. Bildirinin poster ya da sözlü olarak sunulması konusundaki tercih belirtilmelidir.

9. Bildiri özetinin içeriğinden ve dilinden yazar sorumludur. Bilimsel Danışma Kurulu bildiri özetinde düzeltme yapmayacaktır.

10. Bildiri özetleri için en geç 14 Nisan 2017 tarihine kadar tiptainovasyon@sanko.edu.tr adresine e-mail olarak gönderilmelidir

Kongremize gönderilen Bildiri özetleri, en az 2 (iki) hakem değerlendirmesinden geçecektir. Bildiri kabulü, hakem değerlendirmesi sonucuna (according to reviewers) göre yapılacaktır.

1. Posterler İngilizce olarak hazırlanmalıdır

2. Posterler elektronik poster olarak hazırlanmalıdır

3. Poster boyutları 52 cm eninde ve 93 cm yüksekliğinde olmalıdır

4. Posterlerinizin üst kısmını sunum başlığı, yazarlar ve adreslerine ayırınız.

5. Posterler amaç, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerini içermelidir

6. Posterler JPEG formatında kaydedilmelidir

7. JPEG formatında kaydedilmiş olan posterler en geç 28 Nisan 2017 tarihine kadar tiptainovasyon@sanko.edu.tr adresine e-mail olarak gönderilmelidir

 • Klinik ilaç araştırmaları
 • Kanser tedavisinde yenilikçi uygulamalar
 • Küçük organik molekülleri sentezi
 • Laboravuardan klinik uygulamalara geçiş
 • İlaç hedefleri
 • Nadir hastalıklar
 • İlaç taşıma sistemleri
 • Moleküler modelleme
 • De novo ilaç dizaynı
 • Farmakofor modelleme
 • Fragment temelli tasarımlar
 • İlaç protein etkileşimi
 • Farmako ekonomi
 • İmmünolojik hastalıklar
 • İleri laboratuvar teknikleri
 • Nütrisyon ve laboratuvar
 • Oksidatif / Nitrozatif stres
 • Hematolojik genetik
 • Solid tümör genetiği
 • Moleküler patoloji
 • Tümör biyolojisi
 • CRISPR/Cas uygulamaları
 • Tarım biyoteknolojisi
 • Gen terapi
 • Kök hücre
 • İmminoterapi
 • Endüstriyel farmasötik
 • Yeni nesil dizileme
 • Genetik danışmanlık
 • Populasyon genetiği
 • Farmakogenetik
 • Moleküler epidemiyoloji
 • Moleküler endokrinoloji
 • Biyokimyasal genetik

Copyright © 2015 Tıpta İnovasyon Buluşmaları, Kongremiz TÜBİTAK 2223-B programı kapsamında desteklenmiştir.